GEOCACHERE.NO 2016-2018 | Utviklet av Hesselberg IT | RSS
Innlegg fra eksterne kilder hentes med RSS-teknologi der RSS er gjort offentlig tilgjengelig av kilden.
Vi presenterer kun overskrift og en kort ingress, i tråd med regler for sitatrett.
Kilde er alltid oppgitt, og lenker fører direkte til kildens innlegg.

Image copyrights:
highwaystarz / 123RF Stock Photo
nexusplexus / 123RF Stock Photo

Read previous post:
Vassfaret-1. På leiting etter bjørn

Bjørnehi nr 1 Vassfaret er som kjent bjørneland. Cachen Hiet var flott og lett å finne, men bjørnen hadde forlatt det...

Close